I want to be yours

กุหลาบแดง 6 ดอกจัดช่อพิเศษ สื่อถึงความรักที่จริงใจ ความปรารถนาของคุณต่อคนพิเศษ
กุหลาบดอกโต ขนาดความสูงของดอกไม่น้อยกว่า 5 ซม.

กุหลาบแดง หมายถึง รักแท้
กุหลาบ 6 ดอก หมายถึง I want to be yours

สินค้านี้ไม่สามารถจัดส่งในเทศกาลวันวาเลนไทน์ได้
(11-17 กุมภาพันธ์ 2563)
หากต้องการจัดส่งสินค้านี้ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ กรุณาคลิ๊กที่นี่

6 red roses bouquet showing your true love and desire for your special one.
Minimum height of rose is 5 cm.

red rose means "true love"
Six means the I want to be yours.


This item is not available in Valentine's period
(11-17 February 2020)
If you want to delivery on Valentine's period please click here

ราคาปกติ: ฿1,400.00

ราคาพิเศษ: ฿1,200.00

หากต้องการส่งในวันเดียวกัน กรุณาสั่งก่อน 11:00น.
ค่าส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ กดดูได้ที่นี่

ช่อดอกไม้