การดูแลดอกไม้

  •  

    หลีกเลี่ยงการนำดอกไม้วางใต้แสงอาทิตย์โดยตรง หรือในที่ๆ มีลม

  •  

    เติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะลงในแจกันตะกร้า หรือช่อทุกวันเพื่อให้ดอกไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงที่เพียงพอ

  •  

    พรมน้ำที่ดอกวันละสองครั้งเพื่อลดการระเหยของน้ำให้น้อยที่สุด